لیست شعب شرکت خدمات بیمه ای پادنوینمحل

تلفن

کارشناس

آدرس

دفتر مرکزی

88676723

خانم عشقی نژاد

میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، بن بست لاله،پلاک 4، طبقه اول

 

شعبه بانک اقتصاد نوین

تلفن

کارشناس

آدرس

آفریقا

84612226

خانم شیما جهانپناه

چهارراه جهان کودک، ابتدای جردن

اسفندیار

82331011

خانم سامیراجهان پناه   خانم اختریان

بلوار اسفندیار

غدیر

88707991-5

خانم خادم

خ بهشتی، تقاطع ولیعصر

صنعتگران

44186340

کیلومتر 15 جاده مخصوص

فردوسی

66700100

خانم نوروزی

میدان فردوسی، جنب خیابان انقلاب

آرژانتین

88554870

میدان آرژانتین، ابتدای بخارست

نفت

84612226

خانم نعمت زاده

خیابان ظفر، نبش خیابان نفت