اشخاص گروهی

الف- بیمه درمان تکمیلی

این بیمه نامه جهت جبران هزینه های بیمارستانی و عمل های جراحی و هزینه های پاراکلینیکی بیمه شدگان مازاد بر مبلغ پرداختی توسط سازمان بیمه خدمات درمانی یا سازمان تأمین اجتماعی، تا سقف های مندرج در قرارداد جهت سازمان های مختلف به صورت گروهی و برای کارکنان شاغل در سازمان و همه افراد تحت تکفل آنها صادر می شود.

پوشش هایی که بیمه گذار می تواند در این بیمه نامه انتخاب نماید عبارت است از:

-جبران هزينه هاي بستري به جراحي، شيمي درماني، راديوتراپي، آنژيوگرافي قلب، گامانايف، هزينــه عمل ديسك ستون فقرات و انواع سنگ شكن، بستري شـدن در بيمارستان و مراكــز جراحــي محدودDaycare

-جبران هزينه هاي زايمان طبيعي و عمل سزارين

-جبران هزينه اعمال جراحي مهم ( اصلي): شامل سرطان، مغز و اعصاب مركزي و نخاع (به استثناء ديسك ستون فقرات) گامانايف، قلب، پيوند ريه، پيوند كبد، پيوند كليه و پيوند مغز استخوان

-جبران هزينه هاي پاراكلينيكي (۱): شامل ســـونوگرافي، ماموگرافي، انواع اسكن، انواع آندوسكوپي، ام آرآي، اكوكارديوگرافي، استرس اكو، دانسيتومتري

-جبران هزينه هاي پاراكلينيكي (۲): شامل تست ورزش، تست آلرژي، تست تنفسي، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، نوار مثانه، شنوايي سنجي، بينايي سنجي، هولترمانيتورينگ قلب، آنژيوگرافي چشم.

-جبران هزينه جراحي هاي مجاز سرپايي و بدون بستري: شامل شكستگي ها و در رفتگي، گچ گيري، ختنه، بخيه، كرايوتراپي، اكسيزيون ليپــوم، بيوپسي، تخليه كيست و ليزردرمانــي (به استثناء رفع عيوب ديـــد چشم)

-هزينه رفع عيوب انكساري ديد چشم، چنانچه نقص بينایي هر چشم به تشخيص پزشك معتمد بيمه گر، درجه نزديك بيني، دوربيني، آستيگمات يا جمع قدرمطلق نقص بينايي هر چشم (درجه نزديك بيني يا دوربيني به علاوه نصف آستيگمات) " ۳ ديوپتر" يا بيشتر باشد.

ب- بیمه عمر و حوادث گروهی

امور رفاهی شرکت ها می توانند با توجه به هزینه اندک این نوع بیمه ها، از مزایای ارزشمند آن جهت آرامش خاطر و رفاه کارکنان استفاده کنند. با استفاده از بیمه های عمر و حوادث گروهی، در صورت فوت به هر علت و یا وقوع حوادث گوناگون برای کارکنان، مبلغ سرمایه تعیین شده از طرف بیمه گذار در زمان انعقاد قرارداد و یا در صدی از آن (در زمان وقوع نقص عضو)، به وراث آنها پرداخت خواهد شد.

نرخ حق بیمه در این نوع بیمه نامه پائین بوده و با حق بیمه اندک سرمایه فوت مناسبی برای مجموعه افراد تحت پوشش فراهم می گردد. بیمه حوادث گروهی با تخفیف قابل توجهی نسبت به بیمه های انفرادی قابل صدور است. پوشش هایی که بیمه گذار می تواند در این بیمه نامه انتخاب نماید عبارت است از:

- بیمه عمر گروهی (فوت به هر علت)

موضوع این بیمه نامه عبارت است از پوشش فوت به هر علت اعم از حادثه و غیر حادثه بیمه شده با شرایط زیر می باشد:

 • حداکثر سن در بیمه عمر گروهی 70 سال تمام می باشد.
 •  نرخ حق بیمه براساس میانگین سنی گروه تعیین میگردد.

 

مزایای قرارداد بیمه عمر گروهی نسبت به بیمه عمر زمانی انفرادی

 •  پائین بودن نرخ حق بیمه بر اساس میانگین سنی نسبت به نرخ حق بیمه مشابه همان سن در انفرادی
 • یکسان بودن نرخ کلیه افراد
 • تقسیط حق بیمه سالانه
 • امکان افزایش و کاهش در گروه بیمه شدگان
 • عدم انجام آزمایشات پزشکی بیمه شدگان

- بیمه حوادث گروهی

موضوع این بیمه نامه عبارت است از پوشش فوت و نقض عضو، از کار افتادگی و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه بیمه شده، با شرایط زیر می باشد:

 •  حداکثر سن در بیمه حوادث گروهی 75سال است.
 • تقسیط حق بیمه سالانهسرمایه هزینه پزشکی معادل 10درصد سرمایه فوت تعیین می گردد.
 • نرخ حق بیمه بر اساس فعالیت شغلی بیمه گذار می باشد.

شرايط مشترک

 • سرمایه بیمه می تواند به صورت مبلغی ثابت و یا ضریبی از حقوق ماهانه بیمه شده تعیین گردد.
 • جهت افراد از کار افتاده کامل و دائم بیمه نامه عمر و حوادث گروهی صادر نخواهد شد.
 • حداقل تعداد بیمه نامه های عمر و حوادث گروهی 30 نفر می باشد.

در این نوع بیمه نامه می بایست حداقل 70 درصد کل کارکنان بیمه گذار تحت پوشش قرار گیرند.