طرح های ویژه شرکت بیمه نوین

شرکت بیمه نوین یکی از شرکت های پیشرو در ارائه طرح های متنوع در صنعت بیمه بوده و طرح های خاص و متمایزی را در انواع رشته های بیمه ای ارائه می نماید که در ادامه به اختصار طرح های مذکور تشریح می گردد:

 

الف- طرح اتوپلاس (در بیمه بدنه اتومبیل)

این طرح، مشتمل بر دو طرح به شرح زیر می باشد:

الف- طرح اتوپلاس

ب- طرح اتوپلاس طلایی

طرح های اتوپلاس و اتوپلاس طلایی به عنوان یک خدمت ویژه و متمایز با در نظر گرفتن نیاز و دغدغه بیمه گذاران، در راستای تنوع بخشی و گسترش خدمات بیمه ای ارائه می شود و مزایای ویژه و خدمات امدادی با سطح جدیدی از تسهیلات را به دارندگان بیمه نامه بدنه به صورت رایگان ارائه می نماید.

 

الف- طرح اتوپلاس

در این طرح به بیمه‌گذاران بیمه‌نامه‌های بدنه خودروهای سواری با کاربری شخصی و اداری (متعلق به شخصیت حقیقی یا حقوقی) و پلاک شخصی، دولتی یا اداری با ارزش کمتر از 800.000.000 ريال در شرکت بیمه نوین کارت امدادی تحت عنوان «کارت اتوپلاس» به صورت رایگان ارائه می‌شود. خدمات و پوشش‌های امدادی ارائه شده از سوی سازمان طرف قرارداد در کارت اتوپلاس به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

 

ب- طرح اتوپلاس طلایی

این طرح مختص بیمه‌گذاران بیمه‌نامه‌های بدنه خودروهای سواری با کاربری شخصی و اداری (متعلق به شخصیت حقیقی یا حقوقی) و پلاک شخصی، دولتی یا اداری با ارزش 800.000.000 ريال و بیشتر در شرکت بیمه نوین می‌باشد و به بیمه گذاران مذکور کارتی تحت عنوان «کارت اتوپلاس طلایی» که شامل خدمات ویژه شرکت بیمه نوین در هنگام بروز خسارت به همراه خدمات امدادی به صورت رایگان می باشد، تحویل می گردد. خدمات و پوشش‌های ارائه شده از سوی سازمان طرف قرارداد در کارت اتوپلاس طلایی به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

 

 

علاوه بر موارد مندرج درجدول فوق، در بیمه‌نامه بدنه نیز، پوشش‌های اضافی به شرح جدول زیر به دارندگان کارت‌ اتوپلاس طلایی ارائه می‌گردد:

سایر مزایای طرح اتوپلاس طلایی بدین شرح می باشد:
  • عدم الزام به مراجعه حضوری بیمه گذار، جهت استفاده از مزایای بیمه بدنه
  • مراجعه کارشناس بیمه نوین  به محل مورد درخواست بیمه گذار  جهت تشکیل پرونده خسارت.
  • امکان انتخاب تعمیرگاه توسط بیمه گذار
  • مراجعه کارشناس ارزیاب خسارت خودرو بیمه نوین جهت ارزیابی خسارت به تعمیرگاه 
  • سیستم پاسخگویی شبانه روزی

ب- طرح جامع بیمه نامه مجتمع های مسکونی 

طرح جامع مجتمع های مسکونی به منظور تأمین پوشش های بیمه ای مورد نیاز مجتمع های مسکونی و همچنین ساکنین آن و در راستای فرهنگ سازی بیمه به ویژه در حوزه آتش سوزی و آشنایی هیئت مدیره/ مدیر ساختمان با قانون تملک آپارتمان ها و همچنین مسئولیت های قانونی هیئت مدیره/ مدیر که ممکن است نسبت به آن اطلاعات کافی نداشته باشند طراحی شده است.

این طرح متشکل از 4 نوع بیمه نامه به شرح زیر می باشد

1- بیمه آتش سوزی ویژه مجتمع مسکونی 

2- بیمه مسئولیت مدنی هیئت مدیره/ مدیر ساختمان در قبال کارکنان

3- بیمه مسئولیت مدنی هیئت مدیره/ مدیر ساختمان در قبال استفاده کنندگان از آسانسور 

4- بیمه مسئولیت مدنی هیئت مدیره/ مدیر ساختمان در قبال ساکنین و اشخاص ثالث

همچنین در این بیمه نامه در بخش آتش سوزی، هر یک از خودروهای ساکنین مجتمع تا سقف 2.000.000.000 ریال نیز تحت پوشش بیمه قرار می گیرد، با این وجود در راستای رفع دغدغه ساکنین واحدهای مجتمع مسکونی، بیمه نامه آتش سوزی اثاثه و خودرو (با مبلغ دلخواه) که به عنوان مکمل بیمه جامع مجتمع های مسکونی می باشد قابل ارائه به واحدهای مسکونی بنا به تمایل ساکنین واحدها می باشد. 

بیمه نامه ها و پوشش های هر یک از بیمه نامه های موجود در طرح مجتمع های مسکونی به شرح زیر می باشد:

1-بیمه آتش سوزی ویژه مجتمع مسکونی

در این بیمه نامه، ساختمان، تأسیسات و خودرو ساکنین (مستقر در پارکینگ مجتمع) در صورت وقوع خطر، تحت پوشش های آتش سوزی، صاعقه، انفجار، طوفان، سیل،‌ زلزله، آتشفشان و ریزش سقف ناشی از سنگینی برف قرار می گیرند.

 

لازم به ذکر می باشد که خریداری پوشش آتش سوزی برای خودروها اجباری نبوده و در صورت تمایل بیمه گذار، قابلیت خریداری این پوشش تا سقف 2.000.000.000 ریال برای هر خودرو فراهم می باشد.

2-بیمه مسئولیت مدنی هیئت مدیره/ مدیر ساختمان در قبال کارکنان
با توجه به اینکه در مجتمع های مسکونی، این احتمال وجود دارد که برای کارگر، سرایدار و نگهبان مشغول به فعالیت و ارائه خدمات در مجتمع اتفاقات احتمالی رخ دهد، هیئت مدیره/ مدیر ساختمان در قبال وقوع این خطرات برای این افراد در محل مجتمع و در حین کار، مسئول بوده که خطرات این بخش می تواند تحت پوشش بیمه نامه مسئولیت قرار گیرد. این بیمه نامه پرداخت «هزینه های پزشکی، غرامت فوت و نقص عضو ناشی از حادثه موضوع بیمه وارده به کارگر، سرایدار، نگهبان را در حین کار و در محدوده مکانی مندرج در بیمه نامه، تامین می نماید.
3-بیمه مسئولیت مدنی هیئت مدیره/ مدیر ساختمان در قبال استفاده کنندگان از آسانسور
باتوجه به وجود آسانسور در مجتمع ها و امکان وقوع حادثه برای استفاده کنندگان از آسانسور اعم از ساکنین و میهمانان و ...، مسئولیت مدنی مدیر ساختمان در قبال «خسارات جانی وارده به استفاده کنندگان از آسانسور در محل مورد بیمه تحت پوشش این بیمه نامه، قرار می گیرد.
4-بیمه مسئولیت مدنی هیئت مدیره/ مدیر ساختمان در قبال ساکنین و اشخاص ثالث
در این بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیر ساختمان در قبال «ساکنین و اشخاص ثالث» در نتیجه استفاده از پارکینگ ساختمان، آتش سوزی در مشاعات، سقوط اشیاء در محوطه ساختمان و اطراف ساختمان، ایجاد خسارت به ساختمان های مجاور ناشی از آتش سوزی، ترکیدگی لوله آب، نشت و ریزش چاه تحت پوشش می باشد.
5-بیمه نامه آتش سوزی اثاثه و خودرو، مکمل طرح جامع بیمه مجتمع های مسکونی
در طرح بیمه جامع مجتمع های مسکونی کلیه ساکنین واحدهای مسکونی به واسطه داشتن این بیمه نامه که توسط هیئت مدیره/ مدیر ساختمان خریداری شده است، می توانند در صورت تمایل نسبت به خریداری بیمه نامه آتش سوزی اثاثه با سرمایه دلخواه ویژه واحد مسکونی خود و همچنین خودرو خود که مکمل طرح جامع مجتمع های مسکونی می باشد با نرخ بسیار مناسب، اقدام نمایند.
پوشش های ویژه واحد مسکونی: آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، طوفان، زلزله و ریزش سقف ناشی از سنگینی برف، پوشش های جذاب ضایعات ناشی از ذوب برف و آب باران، ترکیدگی لوله آب، سرقت با شکست حرز، هزینه اجاره موقت و اسباب کشی
ج- طرح فایر پلاس (در بیمه های آتش سوزی)
طرح فاير پلاس با هدف صدور بیمه نامه آتش سوزی با سهولت بالا براي كليه منازل مسكوني طراحی گردیده است.
این طرح مشتمل بر 4 طرح با حق بیمه مخلف به شرح زیر می باشد:
1- طرح شماره یک با حق بیمه 1.200.000 ریال 
2- طرح شماره دو با حق بیمه 1.580.000 ریال
3- طرح شماره سه با حق بیمه 1.920.000 ریال
4- طرح شماره چهار با حق بیمه 2.300.000 ریال
 پوشش هاي ارائه شده در این طرح ها شامل آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل، زلزله، طوفان، ضايعات ناشي از ذوب برف و آب باران، ريزش سقف ناشي از سنگيني برف، سقوط هواپيما، سرقت، مسئوليت مدني مالي ناشي از وقوع حادثه آتش سوزي، فوت و نقص عضو و هزينه پزشكي ناشي از حوادث براي حداكثر ٤ نفر، هزينه اسكان موقت بيمه گذار، هزينه پاكسازي و ... می باشد.
از محاسن طرح فایرپلاس عدم نیاز به بازدید اولیه منزل مسکونی بیمه گذار پیش از صدور بیمه نامه و با توجه به پوشش های ثابت و دفترچه ای بودن، تحویل بیمه نامه به بیمه گذاران محترم بدون فوت وقت می باشد و بيمه گذاران مي توانند به راحتی يكي از طرح هاي چهارگانه زیر را که دارای پوشش های بیمه ای متنوع به شرح جدول زیر می باشد، انتخاب نمايند:

د- طرح شایگان (در بیمه های عمر و سرمایه گذاری)
شرکت بیمه نوین در راستای ارزش آفرینی جهت بیمه گذاران عمر و سرمایه گذاری، طرح ویژه شایگان جهت پوشش هزینه های درمان تکمیلی ارائه می نمایند که بیمه گذاران با پرداخت حق بيمه سالانه می توانند مشمول استفاده از پوشش های درمان تکمیلی تا سطح تعهدات مشخص گردند.
طرح شایگان مشتمل بر 3 طرح به شرح زیر می باشد:
1- طرح الف با حق بیمه سالانه 4.000.000 ریال
2- طرح ب با حق بیمه سالانه 14.000.000 ریال
3- طرح VIP با حق بیمه سالانه 24.000.000 ریال
بیمه‌شدگان بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری مشروط به داشتن تمامی شرایط ذیل به ازای هر بیمه‌نامه می‌توانند تحت پوشش مذکور قرار گیرند:
بیمه‌نامه فاقد قسط معوق باشد.
اضافه نرخ پزشکی بیمه‌نامه حداکثر 50 درصد باشد.
(طرح الف) جمع حق بیمه پرداختی در زمان اخذ پوشش درمان 6 میلیون ریال باشد.
(طرح ب) جمع حق بیمه پرداختی در زمان اخذ پوشش درمان بین 6 میلیون ریال و 24میلیون ریال باشد.
(طرح VIP) جمع حق بیمه پرداختی در زمان اخذ پوشش درمان بیشتر از 24 میلیون ریال باشد.
همچنین پوشش های تکمیلی درمانی و سقف تعهدات ارائه شده در طرح شایگان به شرح جدول زیر می باشد:

ه- طرح ستایش (در بیمه های عمر و سرمایه گذاری)
بیمه نوین به پاس ارج نهادن به اعتماد بیمه گذاران عمر و سرمایه گذاری، اعتبار ویژه ای را بر اساس میزان اندوخته بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری جهت خرید اقساطی بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه اتومبیل با شرایط و تسهیلات آسان در طرحی تحت عنوان «طرح ستایش نوین» فراهم نموده است. 
بیمه‌گذاران عمر و سرمایه‌گذاری شرکت بیمه نوین که دارای حداقل یک بیمه نامه عمر و سرمایه‌گذاری بدون اقساط معوق و بدون وام جاری باشند، می‌توانند از امکان خرید اقساطی بیمه‌نامه های شخص ثالث و بدنه اتومبیل سواری شخصی خود و بستگان درجه یک شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان، بدون ارائه چک استفاده نمایند:

با توجه به ایجاد اندوخته سرمایه در بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری با پرداخت حق بیمه بیمه گذاران نزد این شرکت، بخشی از این اندوخته به عنوان اعتبار بیمه گذار بابت خرید اقساطی بیمه های اتومبیل و تضمین پرداخت اقساط بیمه نامه های اتومبیل در نظر گرفته می شود. میزان اعتبار در نظر گرفته شده  معادل 70% میزان اندوخته بیمه‌نامه (یا بیمه‌نامه‌های) عمر و سرمایه‌گذاری بیمه گذار می باشد.
با توجه به میزان اعتبار بیمه گذار، امکان خرید بیمه نامه شخص ثالث/ بدنه جهت یک یا چند خودرو سواری شخصی بیمه گذار و بستگان درجه یک مهیا می باشد.
صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بصورت اقساطی منوط به دریافت 25%  از حق بیمه به صورت نقد و الباقی طی 2 یا 3 یا 6 قسط مساوی می باشد.
صدور بیمه‌نامه بدنه بصورت اقساطی منوط به دریافت 20%  از حق بیمه به صورت نقد و الباقی طی 2 یا 4 یا 8 قسط مساوی و با اعمال حداکثر 35% تخفیف می باشد.
در موعد سررسید بیمه نامه ثالث/ بدنه در طرح ستایش نوین، پیامکی با مضمون یادآوری پرداخت اقساط با مهلت زمانی 72 ساعت جهت بیمه گذاران ارسال می گردد که در صورت عدم واریز مبلغ قسط حق بیمه در موعد مقرر، قسط معوق از محل اندوخته بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه گذاران برداشت خواهد شد و در صورت پرداخت اقساط بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه اتومبیل در زمان مقرر توسط بیمه گذاران، اندوخته بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه گذاران بدون تغییر خواهد ماند.
و- طرح حوادث انفرادی با پوشش مستمری 
بیمه نوین در راستای ارائه طرح های متنوع مبتنی بر نیاز بیمه گذاران، طرح حوادث انفرادی با پوشش مستمری را به بیمه گذاران محترم ارائه می نماید. 
این طرح مشتمل بر سه طرح به شرح زیر می باشد:
1- طرح یک با حق بیمه 1.700.000 ریال
2- طرح دو با حق بیمه 3.200.000 ریال
3- طرح سه با حق بیمه 4.700.000 ریال
پوشش های ارائه شده در این طرح شامل خطرات فوت، نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کامل و یا جزئی) و هزینه های پزشکی که بر اثر حادثه واقع شده و هزینه های درمانی ابتلا به ویروس کرونا می باشد. 
علاوه بر پوشش های فوق، از مزیت های این طرح، ارائه پوشش پرداخت مستمری می باشد که در صورت فوت بیمه گذار بر اثر حادثه طی مدت اعتبار بیمه نامه، مستمری ماهانه به مدت 10 سال به ذینفع/ ذینفعان بیمه نامه پرداخت می گردد.
سطح تعهدات قابل ارائه در پوشش های مذکور، میزان حق بیمه و مبلغ مستمری در نظر گرفته شده در طرح به شرح جدول زیر می باشد: