بیمه عمر انفرادی

بیمه های عمر انفرادی شامل بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه عمر ساده زمانیو بیمه عمر مانده بدهکار است.

- بیمه عمر و سرمایه گذاری

بيمه عمر و سرمايه‌گذاري بیمه نوین اين امكان را براي بیمه گذاران فراهم آورده است كه با پس‌انداز مبالغ اندك، ضمن استفاده از پوشش‌هاي بيمه‌اي و كاهش تبعات سنگين حوادث و اتفاقات ناگوار زندگي، امكان سرمايه‌گذاري حق‌بيمه‌هاي پرداختي فراهم گردد تا بدين ترتيب ضمن حفظ قدرت خريد، از محل پس‌اندازها، سرمايه‌اي مطمئن و مناسب براي استفاده بیمه گذاران و يا ديگر اعضاي خانواده ایشان تشكيل گردد.

طرح های ارائه شده در بیمه های عمر و سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

- بیمه عمر ساده زمانی

در بیمه عمر ساده زمانی بیمه گذار در ابتدا تعیین می نماید که در صورت فوت (به هر علت) بازماندگانش به چه میزان تأمین مالی برای چه مدت زمانی نیازمند است. در صورت وقوع فوت در خلال مدت تعيين شده، بلافاصله سرمايه بيمه به كساني كه از قبل تعيين شده پرداخت خواهد شد. در واقع در اين بيمه‌نامه، اطمينان خاطر مهم ترين چيـزي است كه بـا پـرداخت حق‌بيمه به دست می آید. در مقايسه با تعهد شركت بيمه، بیمه گذار حق بيمه ناچيزي مي‌پردازد.

- بیمه عمر مانده بدهکار

اين بيمه نامه در راستاي جبران تعهد بازپرداخت وام در بانك ها و مؤسسات مالي تهيه و ارائه شده است. در وام هايي كه به اقساط مستهلك مي‌شوند، اگر بيمه‌شده قبل از پايان مدت وام فوت شود، بديهي است كه پرداخت بقيه اقساط به عهده بازماندگان قرار مي‌گيرد. در بيمه عمر مانده بدهكار، بيمه‌گر متعهد مي‌شود كه در صورت فوت وام گيرنده در هر زمان از دوره بازپرداخت وام، مابقي تعهدات وام وي را به بانك يا مؤسسه مالي مورد نظر بپردازد.

- بیمه حوادث انفرادی

در صورتی که بیمه شـده در اثر حـادثه، دچار فوت یا از کارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) گردد، بیمه گر متعهد می گردد در صورت فوت، سرمایه فوت حادثه را به ذینفع تعیین شده و در صورت از کارفتادگی دائم، سرمایه نقص عضو را به تناسب نقص عضو به بیمه شده، پرداخت نماید.

- بیمه درمان مسافرتی خارج از کشور

این بیمه نامه اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند را در مقابل پرداخت هزینه های پزشکی، بیمارستانی، دارو و ... تحت پوشش قرار می دهد و اعتبار آن پس از خروج بیمه گذار از ایران آغاز می گردد. در این بیمه نامه خسارت وارده، در محل و به ارز قابل پرداخت خواهد بود.