بیمه آتش سوزی

بيمه آتش سوزي با هدف تأمين امنيت خاطر بیمه گذاران در برابر بيم ناشي از احتمال وقوع حریق و به منظور حفظ سرمایه های ایشان از خسارات ناشی از وقوع خطرهای تحت پوشش بیمه نامه ارائه می گردد.

انواع بیمه های آتش سوزی

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

-  بیمه آتش سوزی واحدهای تولیدی و مراکز صنعتی

-  بیمه آتش سوزی انبارها و مراکز غیر صنعتی (مانند اماکن تجاری، اداری، مطب پزشکان و ...)

خطرات تحت پوشش

الف) خطرهاي اصلي : شامل آتش سوزي، صاعقه و انفجار

ب) خطرهاي اضافي يا تبعي كه بيمه گذار به اختيار مي تواند انتخاب كند و رايج ترين آن ها عبارتند از:

زلزله و آتشفشان، سيل و طغيان آب، طوفان و تندباد، سرقت با شكست حرز، تركيدگي لوله هاي آب، ضايعات ناشي از بارش باران و ذوب برف، سقوط هواپيما و بالگرد، شكست شيشه، تركيدگي ظروف تحت فشار صنعتي، هزينه پاكسازي ضايعات، رانش زمين، شورش و بلوا و ...