شرکت تأمین آتیه درخشان نوین در جهت تأمین رفاه بیشتر و همینطور سرمایه گذاری برای آتیه کارکنان گروه بانک اقتصاد نوین تأسیس شده است. هر عضو گروه بانک اقتصاد نوین پس از طی دوره آزمایشی در بانک یا شرکت‌های متعلق به گروه بانک به عنوان یکی از سهامداران این شرکت شناخته می‌شود و برای عضویت ملزم به دریافت معرفی‌نامه از بانک یا شرکت‌های زیرگروه می‌باشد که به همراه تکمیل فرم شماره 2، اقرارنامه، وکالت نامه، کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی و نمونه امضاء تأیید شده توسط یکی از شعب بانک اقتصاد نوین به این شرکت ارسال و جهت ثبت سهامداری ایشان اقدام می‌شود. در ابتدا برای خرید سهام، بانک یا شرکت‌های زیرگروه، مبلغی معادل یک ماه از پایه حقوق متقاضی بصورت وام قرض‌الحسنه برای متقاضی در نظر گرفته می‌شود و توسط بانک و یا شرکت زیرگروه به شرکت تأمین آتیه درخشان نوین پرداخت می‌کند مبلغ پرداخت شده به عنوان سرمایه اولیه هر سهامدار در نظر گرفته می‌شود که بر اساس نرخ NAV آن فصل که تعیین شده تبدیل به سهام می‌شود و در حساب سهامدار اعمال می‌شود. بعد از ورود به جمع سهامداران شرکت تأمین آتیه درخشان نوین، بانک و یا شرکت زیرگروه موظف است هر ماه معادل ده درصد ( 10% ) از حقوق پایه هر سهامدار را به این شرکت واریز نماید که چهار درصد ( 4% ) آن از حقوق خود سهامدار کسر می‌گردد و شش درصد ( 6% ) از طرف بانک یا شرکت زیرگروه پرداخت می‌شود. مجموع واریزهای ماهانه در مانده مطالبات هر سهامدار ذخیره می‌گردد و در زمان افزایش سرمایه که هر سال یکبار انجام می‌شود این مانده مطالبات به سهام تبدیل می‌شود و این روال طبق برنامه پیش‌بینی شده در هیأت مدیره شرکت و به منظور تقویت بنیان اقتصادی تا گذشت پنج سال از تأسیس شرکت ادامه خواهد یافت.
 
نرخ NAV ( ارزش هر واحد سهم در دوره مربوطه ) هفته ای یکبار توسط کارگروه مربوطه که متشکل از نماینده شرکت مدیریت سرمایه، نماینده شرکت تأمین آتیه درخشان نوین و نماینده بانک اقتصاد نوین است و با توجه به عملکرد و میزان سرمایه گذاری‌ها، دارایی‌ها و سود حاصل شده از سرمایه گذاری‌های شرکت تعیین می‌گردد.
امکان خرید و فروش سهام بین سهامداران عزیز وجود ندارد
 
نرخ NAV به معنی ارزش خالص دارایی ها و مخفف عبارت Net Asset Value می‌باشد. هر سهامدار در صورت خارج شدن از گروه بانک اقتصاد نوین طبق آیین‌نامه سهامداری ( با ورود به پورتال سهامداران و از طریق قسمت مربوط به اخبار و اطلاعیه ها می‌توانید آیین نامه را مشاهده و یا در صورت نیاز آن را ذخیره نمایید ) از جمع سهام‌داران شرکت خارج می‌شوند که طی یک معرفی‌نامه جهت تسویه سهام خود به این شرکت معرفی می‌شوند سهامدار با تکمیل فرم شماره 1 به همراه اقرارنامه و امضاء کردن دفتر سهام به امور مالی این شرکت معرفی می‌شوند. امور مالی تعداد سهام سهامدار را با با توجه به آخرین نرخ NAV در زمان آخرین پرداختی ایشان محاسبه و ارزش ریالی آن به بانک یا شرکت زیر گروه پرداخت می‌گردد.
 
دانستنی های مفید در رابطه با پورتال سهامداران
  1.  تعداد سهام:  تعداد سهام مربوط به سهامدار به تاریخ آخرین افزایش سرمایه
  2. کل سود دریافتی سرمایه اولیه سهامدار ( که از طرف بانک یا شرکت زیرگروه پرداخت شده است که همان یک ماه حقوق پایه است که بصورت وام قرض الحسنه به سهامدار داده می‌شود)
  3.  مانده مطالبات مجموع پرداختی های سهامدار بعد از آخرین افزایش سرمایه ( مجموع 4% پرداختی خود سهامدار + 6% پاداش از طرف بانک یا شرکت زیرگروه نکته : مقدار مانده مطالبات بعد از هر افزایش سرمایه به سهام تبدیل و ارزش ریالی آن صفر می‌شود.
  4.  کل سهم تعداد کل سهام ثبت شده شرکت تأمین آتیه درخشان نوین در شرکت ثبت شرکتها
  5.  سهم شما تعداد سهام سهامدار تا آخرین تاریخ افزایش سرمایه
  6.  درصد سهم شما درصد سهم شما از کل سهام ثبت شده شرکت
  7.  ارزش سهام شما در تاریخ این ارزش سهام بر مبنای آخرین نرخ NAV محاسبه و نمایش داده می‌شود.
  8. روند قیمت این نمودار، روند تغییرات نرخ NAV را در بازه های زمانی مختلف نشان می‌دهد.