11/16 1398

اطلاعیه در خصوص پرداخت مطالبات سهامداران منفک شده

به استحضار کلیه سهامداران محترم گروه مالی اقتصاد نوین می رساند :

در صورت اعلام قطع همکاری توسط مجموعه متبوع هر سهامدار ، ایشان بر اساس نرخ NAV تاریخ اعلام قطع همکاری از سهامداری این شرکت منفک و کلیه مطالبات اعم از مبالغ ناشی از فروش سهام ، آورده های نقدی و سود سهام ( در صورت وجود ) ، به حساب بستانکاری سهامدار مذکور منظور می گردد . لازم است سهامداران منفک شده یا نمایندگان قانونی ایشان ضمن مراجعه به اداره سهام شرکت تامین آتیه درخشان نوین نسبت به طی مراحل اداری و اعطای وکالتنامه محضری مورد تایید این شرکت که نمونه آنها در سایت این مجموعه به نشانی http://www.taminatie.com/ (در قسمت اطلاع رسانی سهامداران ) درج گردیده است اقدام فرمایند ( جهت نقل و انتقال سهام در اداره دارایی و سازمان ثبت ) .

یادآوری می گردد در صورت عدم پیگیری سهامدار منفک شده جهت تسویه حساب با این شرکت ، مبلغ قابل پرداخت در حساب بستانکاری ایشان باقی مانده و این مبلغ بدون هیچگونه تغییری در زمان مراجعه و تنها با طی مراحل اداری مذکور ( اعطای وکالتنامه محضری ) به حساب مجموعه متبوع سهامدار منفک شده یا خود ایشان ( با درخواست مجموعه متبوع ) پرداخت می گردد .